Namjene
Granica obuhvata
Analiza postojećeg stanja
Mjere zaštite prirodnog ambijenta i zelenila

Naziv projekta:  
DPU uvala Bačvice, Split

Kratica projekta          
DPB

Lokacija:         
uvala Bačvice, Split

Ugovaranje:     
narudžba

Vrsta i faza projekta:    
urbanistički / DPU

Namjena:         
urbanizam / otvoreni prostor / javno / turizam / poslovno / sportska

Projekt:           
1997.

Obuhvat:         
30.450 m2

Investitor:        
Grad Split, Gradsko poglavarstvo

Izrada: 
"Projektni biro Konstruktor", Split

Autor:  
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Projektantski tim:         
Dina Ožić-Bašić, dipl.ing.arh.

Urbanizam Info