Pano 1
Pano 2
Pano 3

Naziv projekta:
Dogradnja hotela u sklopu gradskog bazena u Gružu, Dubrovnik

Kratica projekta:
JUG

Lokacija:
Vukovarska ulica, Gruž, Dubrovnik

Ugovaranje:
Javni natječaj / I nagrada

Vrsta i faza projekta:
arhitektonski, idejno rješenje

Namjena:
Turizam / Sportska / Javno / Poslovno

Projekt:
2003.

Obuhvat:
7.973 m2

Bruto površina:
4.297 m2

Tlocrtna površina:
1.170 m2

nvestitor: 
Grad Dubrovnik

Izrada:
"arhitektonski biro Ante Kuzmanić". Split

Autor:
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Projektni tim:
Sanja Vondra, dipl.ing.arh. / Varija Vulić, dipl.ing.arh. /
Kate Šarić, arh.teh.

Maketa:
Kažimir Hraste, ak.kipar


 

Natječaj Info