Pano - promet
Pano - željeznički kolodvor
Pano - presjeci
Pano - situacija dvorana
Pano - dvorana

Naziv projekta:             
Urbanističko - arhitektonska studija mosta Split - Kaštela

Kratica projekta      
MSK

Lokacija: 
Split / Solin / Kaštela

Ugovaranje:          
autorska studija

Vrsta i faza projekta:               
urbanistički / studija

Namjena:               
urbanizam / prometna / sportska

Projekt:   
2007.

Bruto površina:      
472.711 m2

Izrada:    
"arhitektonski biro Ante Kuzmanić", Split

Autor:    
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Projektantski tim:     
Samuel Martin, dipl. arch. FH / Sanja Vondra, dipl. ing. arh. /
Sanja Matijević, dipl. ing. arh. / Marin Kaliterna, dipl. ing. arh. /
Andrej Čikeš, dipl. ing. (FH) / Dujmo Žižić, dipl. ing. arh. /
Mate Jurić, dipl. ing. arh. / Kate Šarić, arh. teh.

Konzultanti:            
arhitektura:             
Darinka Kuzmanić, dipl ing. arh.

cestovni promet:      
dr. Aleksej Dušek, dipl ing. građ. /  "IGH", Split

most:        
dr. Petar Sesar, dipl. ing. građ. / "IGH", Split

željeznički promet:   
prof. dr. Duško Marušić, dipl. ing. građ. / Građevinsko - arhitektonski fakultet, Split

željeznički čvor:       
prof. Kees Christiansee, dipl. ing. arh. - ETH Zürich /
Nicolas Kretschmann, dipl. ing. arh. - ETH Zürich

športska dvorana:    
dr. Pero Đukan, dipl. ing. građ. / Građevinsko - arhitektonski fakultet, Split

Analiza Studija Info