Situacija
Tlocrti
Presjeci
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Tlocrti
Presjek
Fasade

Naziv projekta:  
Atelje Sikirica - muzejsko - galerijski prostor

Kratica projekta:          
MSS

Lokacija:         
Ulica Put ferate, Sinj

Ugovaranje:     
narudžba

Vrsta i faza projekta:    
arhitektonski / glavni projekt

Namjena:         
kultura / javno / poslovno

Projekt:           
2008.

Obuhvat:         
2.290 m2

Bruto površina:
1.538 m2

Tlocrtna površina:        
364 m2

Investitor:        
Grad Sinj

Izrada: 
"Arhitektonski biro Ante Kuzmanić", Split

Autor:  
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Projektantski tim:         
Kate Šarić, arh.teh.  

Projekt konstrukcije:    
Stjepan Budić, dipl.ing.građ. / "Velcon projekt", Split

Projekt fizike zgrade:   
"Arhitektonski biro Ante Kuzmanić", Split

Projekt elektroinstalacija:         
Nikola Baranović, dipl.ing.el. / "Elektro-klima projekt", Split

Projekt hidroinstalacija:
Ivo Žuvela, dipl.ing.str. / "Tub", Split 

Projekt termotehničkih instalacija:         
Vlado Nigojević, dipl.ing.str. / "Tub", Split 

Prikaz mjera zaštite od požara: 
Srđan Ivković, ing.građ. / "Saeculum", Split

Zaštita na radu:
Srđan Ivković, ing.građ. / "Saeculum", Split

Projekt dizala:  
Vanja Franić, dipl.ing.str. / Ured ovlaštenog inženjera, Zagreb

Idejni projekt Glavni projekt Info