Situacija
Tlocrti katova
Poprečni presjek
Poprečni presjek
Pročelje zapad / Pročelje istok
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Tlocrti katova
Poprečni presjek
Pročelje zapad
Pročelje istok
Maketa
Maketa
Maketa
Maketa
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz

 

Naziv projekta:  
stambeno-poslovna građevina "Spinut", Split 
pojedinačni zahvat 08

Kratica projekta          
P08

Lokacija:         
Plančićeva ulica, Split

Ugovaranje:    
javni natječaj / I. nagrada

Vrsta i faza projekta:
arhitektonski / idejno rješenje

Namjena:         
stambeno / poslovno

Projekt:           
2008.    

Obuhvat:         
6.708 m2

Bruto površina:
23.585 m2

Tlocrtna površina:        
2.316 m2

Investitor:        
"Špinut" doo, Split

Izrada: 
"arhitektonski biro Ante Kuzmanić", Split

Autor:  
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Projektantski tim:   
Sanja Vondra, dipl.ing.arh. / Sanja Matijević, dipl.ing.arh. /
Josipa Knez, dipl.ing.arh. / Kate Šarić, arh.teh.

Vizualizacija:          
Ivan Franasović

Naziv projekta:  
stambeno – poslovna građevina "Spinut", Split 
pojedinačni zahvat 08

Kratica projekta:          
P08

Lokacija:         
Plančićeva ulica, Split

Ugovaranje:    
narudžba      

Vrsta i faza projekta:
arhitektonski, glavni projekt

Namjena:
stambeno / poslovno

Projekt:           
2009.

Gradnja:          
2010.

Obuhvat:         
5.905 m2

Bruto površina:
26.395 m2

Tlocrtna površina:        
2.600 m2

Investitor:        
"Špinut" doo, Split

Izrada: 
"arhitektonski biro Ante Kuzmanić", Split

Autor:  
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Glavni projektant:
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Projektantski tim:   
Marin Kaliterna, dipl.ing.arh. / Ivan Novaković, dipl.ing.arh. /
Kate Šarić, arh.teh.

Projekt konstrukcije:    
Tihomir Šimunović, dipl.ing.građ. / "Kuzmanić & Šimunović projekt", Split

Projekt fizike zgrade:   
Srđan Ivković, ing.građ. / "Saeculum", Split

Projekt zaštite od požara:
Srđan Ivković, ing.građ. / "Saeculum", Split         

Projekt zaštite na radu:
Srđan Ivković, ing.građ. / "Saeculum", Split   

Projekt elektroinstalacija:          
Nikola Baranović, dipl.ing.el. / "Elektro-klima projekt", Split

Projekt vatrodojave:
Nikola Baranović, dipl.ing.el. / "Elektro-klima projekt", Split    

Projekt hidroinstalacija: 
Ivo Žuvela, dipl.ing.stroj. / "Tub", Split

Projekt sprinkler instalacija:
Ivo Žuvela, dipl.ing.stroj. / "Tub", Split

Projekt termotehničkih instalacija         
Vlado Nigojević, dipl.ing.stroj. / "Tub", Split

Projekt dizala:  
"Simplex", Zagreb

Natječaj Projekt Info Info II