obuhvat plana - postojeće stanje
obuhvat plana - postojeće stanje
uvjeti korištenja
uvjeti gradnje

Naziv projekta:  
DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule, Split - pojedinačni zahvat 21

Kratica projekta:
P21-DPU         

Lokacija:         
Poljička cesta, Split

Ugovaranje:    
narudžba

Vrsta i faza projekta:    
urbanistički / DPU

Namjena:         
urbanizam / stambeno / poslovno / javno

Projekt:           
2008.

Obuhvat:         
25.347 m2

Bruto površina:
55.760 m2

Tlocrtna površina:        
15.087 m2

Investitor:        
Grad Split, Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Izrada:
"arhitektonski biro Ante Kuzmanić", Split

Autori:
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh. / Sanja Vondra, dipl.ing.arh.

Kooperanti:     

Projekt elektroinstalacija:         
Nikola Baranović dipl.ing.el. / "Elektro - klima projekt", Split

Projekt hidroinstalacija:
Ksenija Ricov, dipl.ing.građ. / "Ruben", Split

Urbanizam Info