Prostorni prikaz / Situacija
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Tlocrt prizemlja
Tlocrt karakterističnog kata
Presjek
Presjek
Pročelje
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz

Naziv projekta:  
Stambeno-poslovni sklop na križanju Domovinskog rata i Gundulićeve ulice, Split
pojedinačni zahvat 15

Kratica projekta:          
P15

Lokacija:         
križanje Gundulićeve ulice i Ulice Domovinskog rata, Split

Ugovaranje:     
javni natječaj / I nagrada

Vrsta i faza projekta:    
urbanistički / arhitektonski / idejno rješenje

Namjena:         
stambeno / poslovna / javno

Projekt:           
2009.

Obuhvat:         
16 000 m2

Bruto površina:
49 700 m2

Tlocrtna površina:        
3 400 m2

Investitor:        
"Zakup", Split

Nositelj izrade: 
Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split

Izrada: 
"arhitektonski biro Ante Kuzmanić", Split

Autori: 
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh. / Hrvoje Bartulović, dipl.ing.arh.

Projektantski tim:    
Frane Dumandžić, stud.arh. / Bruna Kovačević, stud.arh. /
Luka Petričević, stud.arh. / Mirjana Radoš, stud.arh.

Natječaj Info