Prostorni prikaz / Skica
Tlocrt prizemlja
Tlocrt prvog kata
Tlocrt drugog kata
Tlocrt trećeg kata
Južno pročelje
Sjeverno pročelje
Izgradnja
Izgradnja
Izgradnja

Naziv projekta:  
Samostan sestara službenica milosrđa, Split

Kratica projekta:          
SAS

Lokacija:         
Ćiril - Metodova 14, Split

Ugovaranje:     
narudžba

Vrsta i faza projekta:    
arhitektonski / nagrada V. Kovačić za 1995. godinu

Namjena:         
vjerska / javno

Projekt:           
1990. - 1991.

Gradnja:          
1992. - 1995.

Obuhvat:         
2.640 m2

Bruto površina:
6.720 m2

Tlocrtna površina:        
1.459 m2

Investitor:        
Provincijalat sestara milosrdnica

Izrada: 
"Projektni biro Konstruktor"

Autor:  
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Glavni projektant:
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Projektantski tim:         
Anamarija Madunić, dipl.ing.arh. / Ivan Bebić, dipl.ing.arh. /
Ankica Bilandžić, arh.teh.

Projekt konstrukcije:    
Darko Fadić, dipl.ing.građ., Ante Runjić, dipl.ing.građ. /  "Projektni biro Konstruktor", Split

Projekt elektroinstalacija:         
Lena Grgić, dipl.ing.el. / "Klima", Split

Projekt hidroinstalacija:
Romana Bradašić, dipl.ing.str. / "Klima", Split

Projekt termotehničkih instalacija:         
Romana Bradašić, dipl.ing.str. / "Klima", Split

Fotografije:      
Branko Ostojić

Glavni izvođač:
"Konstruktor inženjering", Split

Nadzor:           
"Lugal", Split

Projekt Izvedba Realizacija Info