Situacije
Tlocrt prizemlja
Pročelje jug
Presjek
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz
Prostorni prikaz

Naziv projekta:  
Stambena zgrada S1-55  u Bračkoj ulici, Split

Kratica projekta:          
MBR

Lokacija:         
Bračka ulica, Split

Ugovaranje:     
narudžba

Vrsta i faza projekta:    
arhitektonski / izvedbeni projekt

Namjena:         
stambeno

Projekt:           
2004.

Obuhvat:         
1 019 m2

Bruto površina:
1 226 m2

Tlocrtna površina:        
272 m2

Investitor:        
"DAL-KONING" d.o.o. Split

Izrada: 
"arhitektonski biro Ante Kuzmanić", Split

Autori: 
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh. / Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.

Glavni projektant:
Sanja Vondra, dipl.ing.arh.

Projektantski tim:         
Dujmo Žižić, dipl.ing.arh. / Kate Šarić, arh. teh. /
Ankica Bilandžić, arh. teh.

Projekt konstrukcije:    
Darko Fadić, dipl.inž.građ. / "Moenium", Split

Projekt elektroinstalacija:         
Petar Trumbić, dipl.inž.el. / "Rot marine", Split

Projekt hidroinstalacija:
Ksenija Ricov, dipl.inž.građ. / "Ruben", Split

Prikaz mjera zaštite od požara: 
Darko Fadić, dipl.inž.građ. / "Moenium", Split

Vizualizacija:    
Varija Vulić, dipl. ing. arh.

Projekt Info