Naziv projekta:
Pogonsko-uredska zgrada Strabaga u Velikoj Gorici

Kratica projekta:
SVG

Lokacija:
Radna zona Donja Lomnica, Velika Gorica

Ugovaranje:
Narudžba

Vrsta i faza projekta:
Arhitektonski / idejni projekt

Namjena:
Poslovna / Proizvodna

Projekt:
2010. - 2011.

Obuhvat:
27.383 m2

Bruto površina:
6.540 m2

Tlocrtna površina:
1.667 m2

Investitor: 
"Strabag", Zagreb

Izrada:
"arhitektonski biro  Ante Kuzmanić", Split

Autor:
"MHM architects", Austrija

Glavni projektant:
Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.

Projektantski tim:
Samuel Martin, dipl. Arh. FH / Andrej Čikeš, dipl. ing. (FH)

Projekt konstrukcije:
David Kuzmanić, mag.ing.aedif. / "Kuzmanić & Šimunović projekt", Split

Projekt elektroinstalacija:
Nikola Baranović, dipl. ing. el. / "Elektro klima projekt ", Split

Projekt hidroinstalacija:
Ivo Žuvela, dipl. ing. str. / "Tub", Split

Projekt termotehničkih instalacija:
Vlado Nigojević, dipl. ing. str. / "Tub", Split

Prikaz mjera zaštite od požara:
Srđan Ivković, ing.građ. / "Saeculum", Split

Zaštita na radu:
Srđan Ivković, ing.građ. / "Saeculum", Split

Vizualizacija:
"IPZ Uniprojekt Terra", Zagreb

Studija Idejni projekt Info