Naziv projekta:
Zgrada A - sortirnica i putnički terminal Zračne luke Dubrovnik

Kratica projekta:
ZLD-A

Lokacija:
Čilipi, Konavle

Ugovaranje:
javna nabava

Vrsta i faza projekta:
arhitektonski / izvedbeni projekt

Namjena:
Prometna / Javna / Poslovna

Projekt:
2004.-2006.

Gradnja:
2005.-2006.

Bruto površina:
12.606 m2

Tlocrtna površina:
4.404 m2

Investitor:
Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi

Izrada:
Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o., Split

Autori:
Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh. / Samuel Martin, dipl. Arch. FH

Glavni projektant:
Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh.

Projektni tim:
Samuel Martin, dipl. Arch. FH / Mihaela Bašić, dipl. ing. arh. /
Dujmo Žižić, dipl. ing. arh. / Andrej Čikeš, dipl. ing. (FH)

Projekt konstrukcije:
Đuro Nižetić, dipl. ing. građ. / Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split

Projekt elektroinstalacija:
Nikola Baranović, dipl. ing. el. / Elektro klima projekt d.o.o., Split

Projekt hidroinstalacija:
Ivo Žuvela, dipl. ing. str. / Tub d.o.o., Split

Projekt termotehničkih instalacija:
Vlado Nigojević, dipl. ing. str. / Tub d.o.o., Split

Projekt sprinkler instalacije:
Vlado Nigojević, dipl. ing. str. / Tub d.o.o., Split

Prikaz mjera zaštite od požara:
Ante Kuzmanić, dipl. ing. arh. / Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o., Split

Projekt autom. sust. gašenja požara:
Zdravko Lajić, dipl. ing. str. / Pastor inženjering d.d., Rakitje

Projekt dizala:
Nikola Cindrić, dipl. ing. str. / Lift-ing d.o.o.

Troškovnik:
Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o.

Glavni izvođač:
GP Dubrovnik d.d., Dubrovnik

Nadzor:
Trames d.o.o., Dubrovnik

Glavni projekt Izvedba Realizacija Info