Lokacija: Uvala Luke, otok Brač, Hrvatska

Urbanističkim planom predviđena je na površini od cca. 170.000 m² izgradnja turističkog naselja s kompatibilnim sadržajima: Hotel, Vile, Apartmani, Rekreacijske površine, Village.

Planirani kapacitet iznosi 700 kreveta na sveukupno cca. 70.000 m² bruto radvijene površine.

Planirane su dvije rekreacijske zone sa slijedećim sadržajima:
Teniski tereni, Klub, Panoramski bazeni, Dječja igrališta, Arboretum,Plaža, vježbalište, Morski bazen sa barom i landscape toboganom, Teren za odbojku na pjesku, Teren za bočanje, Lounge deck bar, Ponton sunčalište.

Rekreacija je planirana na površini od cca. 44.000 m².

Izbor Info II